event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje

VI Konferencję „Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce”

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2015 r. w Hotelu Bania, w Białce Tatrzańskiej.

Mamy nadzieję, iż podobnie jak w latach poprzednich konferencja ta wzbudzi Państwa zainteresowanie, tym bardziej, że kwestie związane ze standardami jakościowymi energii oraz obsługi odbiorców wzbudzają coraz większe zainteresowanie zarówno samych odbiorców, jak i operatorów sieci, Urzędu Regulacji Energetyki, instytucji rządowych, środowisk naukowych itd.

Tematyka Konferencji:

  • Jakość dostaw energii - benchmarking europejski i polski            
  • Jakość Handlowa. Zagadnienia ekonomiczne i prawne 
  • Systemy pomiarowe jakości energii      
  • Monitorowanie jakości energii – aparatura pomiarowa i możliwości systemu AMI         
  • Wpływ urządzeń wytwórczych i odbiorczych na parametry jakościowe energii
  • Metody i urządzenia do poprawy jakości energii elektrycznej. Kompatybilność elektromagnetyczna

W ramach pierwszej sesji odbędzie się panel pt. Jakość dostaw energii - benchmarking europejski i polski oraz aktualne wymagania legislacyjne, w którym wezmą udział przedstawiciele Spółek Dystrybucyjnych, Ministerstwa Gospodarki, Federacji Konsumentów i AGH.